Ing saṁsāra metung yang salítâ king Sanskritu at Páli. King Budismu, ini ya ing repetitíbung siklu ning kebaítan, mundánung eksistensia at kamatáyan. Ini parti ya ning dukkha.

King kawatásan

mag-edit

"Ding Bayung Alipan" (2005) ing títulu ning isa karing poema king amánung Kapampángan ning talasúlat a Filipínung i Renato Alzadón.

Minum tana naman! Mekeni kuyug ku
Lukluk ko king bangku ning Tindajan Baryu;
Pepabuklat nakung "Maputing Kastilyu"
Ipadurut tane ing sikdan basu;
Balang maspak diwa dening Laureadu
Pakalabkaban ke ing pantuk- amanu;
Agkatan da kayu--- king bie tang kalulu,
Parsalanan tala ding pengari tamu!

Ding pengari tamu, lon yula panyaptan
Ining pamanganak era tutuknangan!
Anak nalang anak! Inya pin makanian
Ing bukas ding anak ere gaganakan!
Balu yu nung nanung karelang isipan...?
Pepa-utang lang bie---dapat lang bayaran!
Inia anti la mong memugnus patubuan
Menganak la---balang atin sisingilan!

Nung wari keng sisi---bayu ta miyapsa
Itang pamamayad yang malino paksa!
Inia eta ta paman mika-balbas baba
Makitanam tana O mamagut punla!
Nukarin la detang patinga dang kinua---?
Bakit kening dulang alang nasing malpa---?
Eta no paintunan mimin nong mitaya
King Jueting, king Sabung, King kwaho, at Sakla!

Tiru daka tamung lague king marangle
Balang paragulan ding kekatang sese;
King sakyud ning lait miyuli tang kumpe
Sese tang biseru ban pakanan ta ne;
Potang dagul ne yan at pisali dane,
Ing abli dapat lang munta king menese---
Uli ping mamayad tamung utang, abe
Kunan da ing abli--- ala tamung dake!

Masdan yu, kalupang anak-talagambul
Oyan ing marangle nung nuta meragul;
Agyang mumuran man, mangildap, manuldul
Aplit tang mamaswe o kaya sasarul;
Potang miras na ing aldo pamamupul,
Nanu tang galal ning pagal tang milangkul---?
Uling mamayad tang utang a maragul
Ala tamung dake king kekatang pupul!

Subukan muna mung lumual mamasada
Trycycle man O Jeep. O kaya kalesa;
Kabud kauli mu daptan mung mumuna
Ding penakitan mo ipalad mu nala;
Ding mal tang pengari dapat naman sana
Ibie do ding dake anting para-gana;
Pablasang utang pin ing sisingilan da
Ding penakitan mu muli ngan karela.

Nanutang milyari karing kuyug tamu
A meki-pagobra king aliwang yatu?
O' bat kauli ra keni kekatamu
Mibalik la naman kening bie kalulu?
E wari pane lang magpadalang sueldu?
Dapat mung atin lang atipun king Bangku!
Eta no pangutang----karing matua tamu
Bayad lang utang den---beit daka tamu.

Oini ing masakit ding anggang masakit
Ing bague makanian eta mu abangguit;
Balu kung kanining kanakung piglabit
Nung abalu ra yan mangaplas ku buldit!
Subali keng barug biasa lang manyukit
King depat dang mayap pelalung kapurit;
Pangalutkutan da at piatsit-atsit
Ban king utang tang lub eta mu mipikit.

Uling maka-lisang ing karelang gawa
Pamayapan tanang magtamad tana pa!
O ninu naman mo ing ali sumawa
Obra nakang obra---eka minanawa!
Nanung kabaldugan ning mipawas daya
Nung ala kang layang mukiat at mipala!
Nung e miyalilan ugaling sapala
King saug ning dusa ken tana myambula.

Ban king kakaluluan eta magbaluktut
Yang pamag-pautang sukat neng maputut;
At alilan tayang lugud a e maimut
E manayang ablas ing mayap a imbut;
At potang ing lugud yana ing magyamut
Ing pamanalipan kanian ne mabagut;
Iting kaugalian nung ene sisibut
Ing dugang ning dusa tuknang yang dudurut.

Nung pilan lang bingut ding agyu tang sesen
Ilang dapat lunto king kekatang Belen;
Paragulan tala, ingatan, at banten
Ban keta lunto lang mayap a memalen;
Ing paintungulan da sukat tayang baslen
Nanu mang malyari eta la paburen;
Datang ing panaun ding anak tamung den
Ila ding pag-asa ning kekatang balen.

O' dale kakuyug, bisa nakung mamun
Angga keng tutuking pamitipun-tipun;
Ing lalakuan ku mung anting peka-liksyun
Dinan lang kalayan bayung henerasyun;
Nung deni dagul lang mitmung inspirasyun;
Akua nang magwagui ning mayap a layun;
At kanian ya pamu mituklip---milulun
Ing galut nang dase ning dusa't pagmalun.
  Ing artíkulung ini metung yang súlî. Makasáup ka king Wikipedia kapamílatan ning pámandagdag kaniti.