Ing prisyun ning daya iya ing puersa tutulak na ning dururut a daya karing dingding ning uyat ning daya, at iti metung kareng magagamit para abalu ing kabilyan ning metung a patienti. Ing prisyun na ning dururut a daya bababa ya ustung ing daya daralundung kareng arteries, arterioles, capillaries, at vein o uyat keng Kapampangan; ing katayang matas a prisyun keraklan magagamit ya keng prisyun an ning maragul a uyat nung nu dening uyat areni ila daragus parayu keng pusu. Ing prisyun ing daya keraklan masusukad ya kapamilatan ning gamit a sphygmomanometer, nung du gagamitan ne ing katas na ning asias ning mercury. Agiang dakal a makabayung a gamit kareng pamanyukad prisyun ning daya, mitatala pa ring ing pamanggamit a millimetres of mercury (mmHg).

A sphygmomanometer, a device used for measuring blood pressure.

Ing systolic a prisyun iti ing pekamatas a prisyun kareng uyat , nung nu malilyari keng umpisa ning ausan dang kabug ning pusu o kaya keng Eng lish cardiac cycle; ing diastolic a prisyun iti ing pekamababan prisyun (keni ya makapainawa ing pusukaras keng cardiac cycle). Ing katamtaman a prisyun iyapin ing mayayaus a mean arterial pressure; ing pulse pressure iti ing pamialaiwa ding matas at mababang prisyun a mesukad.

Typical values for a resting, healthy adult human are approximately 120 mmHg systolic and 80 mmHg diastolic (written as 120/80 mmHg, and spoken as "one twenty over eighty"), with large individual variations. These measures of blood pressure are not static, but undergo natural variations from one heartbeat to another and throughout the day (in a circadian rhythm); they also change in response to stress, nutritional factors, drugs, or disease. Hypertension refers to blood pressure being abnormally high, as opposed to hypotension, when it is abnormally low.

Auscultatory a paralan mag-edit

Auscultatory method aneroid sphygmomanometer with stethoscope
Mercury manometer

Lawen ya rin mag-edit

Dalerayan mag-edit

Ding suglung palual mag-edit