Indûng Kapampángan

Ing indûng Kapampángan,[1] u mas simpling Kapampángan (Espaniol: Las Pampangas), ya ing istorikung patria ning láhîng Kapampángan, distintu king modernung lalawígan ning Pampanga (Espaniol: La Pampanga).[2][3]

King kawatásan mag-edit

Ding sigienti ehemplu da ring poema tungkul king indûng Kapampángan.

"María Celia" mag-edit

"María Celia" ing títulu ning isa karing poema king amánung Kapampángan ning talasúlat a Filipínung i Renato Alzadón.

King pangasandal na ning kekatang indu
Ikit keng menangis, tatatap ya salu;
Linapit ku keya. Kanian ku abalu
Sinulat ka pala, kapatad ming bungsu.

Manibat pin iniang mina at sakit ya
Ika ing parating laman ning isip na;
Apigampa napin keka sumulat ya
Banakang atdanan lugud at alala.

Katula na rugo! Tinanggap yang sulat!
Agad binasa ne ing kekang pakibat.
Timan nang saguiwa bigla yang mepanat
Selisian ne ning lua, lungkut, at pagsalbat.

Ining sinulat mu sakdal ya kapait
Dening sinabi mu atmo pangasakit!
Mengari lang punyal, maniugat, manatsit
Mitmu lang palkara ampon paguinakit.

Ining indu tamu paguinakitan me
Uling tilutan nang keya ka miwale.
Guewa na yan keka king ban alisyan me
Ing e makibirung kasakitan ning bie.

Pemayapan na pin ken ka king Menila
Ding kalukup mu ken eno man aliwa;
Pablasang ing keyang wagas a pigampa
Ing akit naka sang minuan at mipala.

At saka mo ngeni matni mung sasabian
Atin kang indu ken, emu ne Kailangan!
Inia sinulat ka king bamumung aduan
Ing ene susulat keka, kapilan man.

At king tauling parti inaus meng sawil
Ngamu king yang keka minunang migtaksil;
Bilang kayablasan ning depat nang ingsil
Ngeni, Ika namang kaya mangi-sakwil!

Ining indu tamu nung sikwil meman sa
Pakisabi ku mu, eme sa susumpa;
Datang ing panaun kekang abitasa
Keya ka menibat, laman naka?t daya.

Datang ing panaun, kapatad ming bungsu
Akit ding mata mu nung nanu ing tutu;
Kanian ne dulapan ning mau mung pusu
Ing sakdal nang lugud ning tune mung indu.

Sakali muli ka bameng ampanganan
Karing laurel mung miputung king kanuan.
Isabit mo ketang pikurus a kwayan
A pekatanda ning paldas nang libingan!

"Siclaud Cu Pu Indu" mag-edit

"Siclaud Cu pu Indu" ing títulu ning isa karing poema ning talasúlat a Filipínung i Mike Pángilinan.[4]

Siclaud cu pu mal cung Indu,
Sibul na ning caladdua cu,
Tibuan ning pangatau cu,
Tune lilingap canacu.

Cabang ti cu queti yatu,
Acung laman ning isip mu,
Acung carug ning pusu mu,
Bungsung pigaganacan mu.

Mapalad cu pin pung tutu,
Qng lugud ning cacung Indu,
Uling aguiang salvage cu,
E nacu pemie qng tucu.

Ini ing pikuanan keng Siclaud cu pu Indu

Láwen mû rin mag-edit

Ding daleráyan mag-edit

  Ing artikulung iti tungkul king tau, lugal o bageng maki kaugnayan king Kapampangan metung yang suli. Maliari kang sumaup keng Wikipedia kapamilatan ning pamandagdag o pamisusug kaniti.