Brutalidad ning kapulisan

Ing brutalidad ning kapulisan ya ing gámit ning milálung fuersa ning nánumang típu ning kapulisan.

Brutalidad ning kapulisan king Polonia

King kawatásan

mag-edit

"Pámagbálik" ing títulu ning isa karing poema king amánung Kapampángan ning talasúlat a Filipínung i Renato Alzadón.

Ugtung aldo tapat---tajimik king baryu
Ala kang damdaman inge agyang nanu;
Atilu ngan ata king bale deng tau,
Kilung do ngan ata king bale deng asu!

King katajimikan kabud na memaltuk
Tikian ning lagapak at matning lagutuk!
Mikit ing akbungan! Balas la ding sisyuk---!!!
Pakasakab tamung makasubsub buntuk.

Eta mu bubulad. Eta mu sasabi,
Agyang balu tana nung nanung milyari.
Makasane tana king anti kanini:
Milaban no naman ding Hukbu at PC.

Penapenandit mu ing tangking kukurug
Ya ing lito-lito king gabun durugdug;
Kabang lilibut yang mamamalipugpug
Anti lang bebewan ding salu tang kakdug.

Biglang menajimik; tinuknang ing akbung
Dinayu ne itang tangking daragundung;
Kanian ya maramdam ing matning galeung!!!
Ketang bale galut, manangis ya’y Bilyung.

Meki-iglo tamung alang pamikunut.
Kaibat ning akbungan, ala tanang takut.
Ing tengalan tamu makapangilabut---!!!
Mebaril ya rugu atyan ing mabuktut.

Libu syam a ralan pitung pulu’t lima
Iniang mapalyari ing trajedyang ita.
Kaibat nang milibing ning kayang asawa.
Y Bilyung, king baryu ene linto lupa.

Ngara ding aliwa minta ya king Cebu,
Ding aliwa naman, king Palawan kanu.
Menga-alilan no dening gugubyernu
Bitasang aliya siniput king baryu.

Kaibat ning panaun ning pamanajimik
Mibalik no naman ding tropang mabagsik;
Itang kaselanan kabud na migbalik;
King pamagbalik na, mataram ya pitik.

Banda king Pangulu atmu na kagulu
Dakal no na naman pamaten dang tau.
Lalto makalunus itang Ortelanu
Eta makabiling pale ampon atbu.

Eta pa mibawi king pamagkasakit
Magbalik na naman ing pamamalipit.
Ala tang keliwan karing makasipit
Pilatan ding aduang batung mipamitpit.

Ngara ding makatua---detang mekatanda
Ketang panaun na ning salwakan daya:
Obat kaya rugo etana sinawa
King pane patayan at pamanganyaya.

Oyan, ing patayan mengari yang bagyu
Papunta ya keni king kekatang baryu;
Magdatun no naman king bale deng tau,
Magkulung no naman king bale deng asu.

At misan a aldo kabud na memaltuk!
Milaban no naman ding PC at ding Huk;
Batang mipanginlag king balas a sisyuk
Pakasakab tamung makasubsub buntuk.

Ati ne na naman ing Tangking kakarag
Anti yang manintun bale pamaliswag;
Anggang e dinayu aliya mepagpag
Ing sindak king lub da ding salung kakabag!

Penapenadit mu ala nang akbungan
Ala tamung takut linague king dalan;
Buri tang abalu nung ninu la’t pilan
Ding miragsang mete king pamibarilan.

Karetang miragsa keni king padulung,
Kabud tana atin akilalang metung;
Inia pala keni marakal ing akbung
Tidtaran deng balas Y KUMANDER BILYUNG---!!!
  Ing artíkulung ini metung yang súlî. Makasáup ka king Wikipedia kapamílatan ning pámandagdag kaniti.