Hello Chayd,

Malaus ka keng kekatamung Kapampangan-wikipedia. Nung atin kang kutang tungkul keng pamaglalang kareng bulung, eka mikakanung mangutang kanaku.

Salamat,

Val2397 06:02, 25 Juliu 2008 (UTC)

Makananu mag apply bilang moderator ning kapampangan a wiki? dakal a salamat

--Chayd 00:20, 26 Juliu 2008 (UTC)

Pakisabian ke ing makibandi keng Kampapangan wiki para akutang ku nung malyari kang maging moderator ning Kapampangan-wiki Val2397 00:36, 26 Juliu 2008 (UTC)

Munta ka keng url: http://asia.groups.yahoo.com/group/kapampanganwiki/?yguid=266759880 para makapakiabe ka keng Kapampangan wiki at karin ta pisabian. Taga nokarin ka pala at mayap namu aisip mung maikabe at maging moderator. Mangailangan ke pin dakal a saup keng dakal a pamgalikas keng Kapampangan wikipedia.

Mayap a aldo keka. Sana dasan na kang masalese ining sulat a ini. Val2397 00:42, 26 Juliu 2008 (UTC)


kasi madalas nakuman maka online at bisa ku rin talaga sumawup para dagul ya ing kekatamung kapampangan wiki. --Chayd 00:27, 28 Juliu 2008 (UTC)

Nung makanyan masanting pin ing kekang pake. Buri ku sang abalu nung nanu ing kekang buring ilikas. Ikaming Edwin, miyayaliwa ing kekaming lilikas. Nung bisan kang maglikas kareng talbie da reng scientist subukan me pa ini.

Munta keng makatuki:

http://pam.wikipedia.org/wiki/Sandbox

Iti iyapin ing sandbox. Keni la sasane reng bisang maging talaambag keng Kapampangan wikipedia. Itang mumunang dake na emunopa sisikasuan uling deti templates la. Iti tungkul ya keng kayang bie at makakulung la kapamilatan ning Template:....... Magupisa ka keng ...

William Henry Gates III (born October 28 1955)

Deng aliwa agiang emo sikasu uling ali la kailangan. Sige subukan me pa at nung atin kang kutang pabaluan mu ku. Apansinan mu ing articulu nang Bill Gates makalikas ya karengmiyayaliwang amanu.

Potang mitagumpe ka munta ka kening url para alikas me ing tune bulung nang Bill Gates.

http://pam.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates

Potang biasa na ka kuma kang maski nanung articulu keng English at ilikas mu la keng Kapampangan.

Sana magtagumpe ka uling ing saya keng lub uli ning pamanambag keng kekatamung amanu emu asali ing yumu na.Val2397 01:08, 28 Juliu 2008 (UTC)