Ataki keng pusu

Myocardial infarction
Classification & external resources
AMI scheme.png
Diagram of a myocardial infarction (2) of the tip of the anterior wall of the heart (an apical infarct) after occlusion (1) of a branch of the left coronary artery (LCA, right coronary artery = RCA).
ICD-10 I21.-I22.
ICD-9 410
DiseasesDB 8664
MedlinePlus 000195
eMedicine med/1567  emerg/327 ped/2520

Ing acute myocardial infarction (AMI or MI), o ausan dang ataki keng pusu at keng amanung English heart attack, metung yang sakit a kabilyan nung nu ing mamagus a daya keng dake ning pusu mesabat ya. Ing malyari ing ischemia o pamagkulang oxygen sisiran ne o kaya paten no ring tissue keng pusu. Metung yang medical emergency, at mumunang sangkan da reng pangamate da reng lalaki at babai keti mabilug a yatu.[1] Ing mayalagang risk factor ilapin deng milabas a kasalesayan ning sakit pangvascular antimo reng atherosclerotic coronary heart disease at ing o angina, dating ataki keng pusu o stroke, at nanu pang dating meging e pangkaraniwan a pitig ning pusu o syncope, matua keng idad—lalu na kareng 40 patas kareng lalaki at kareng babai naman 50 patas, pamanyigarilyu, labislabis a pamaninum alak, pamanggamit kareng bawal a droga, matas a triglyceride levels, matas keng LDL ("Low-density lipoprotein") at mababa keng HDL ("High density lipoprotein"), diabetes, matas a prisyun, pamanaba, at pane ing matas a stress kareng mapilan a tau.

Classification of acute coronary syndromes.

SymptomasEdit

 
Rough diagram of pain zones in myocardial infarction
 
Back view.
 
12-lead electrocardiogram (ECG) showing acute inferior ST segment elevation MI (STEMI). Note the ST segment elevation in leads II, III, and aVF along with reciprocal ST segment depression in leads I and aVL.

AngiographyEdit

 
Angiogram of the coronary arteries.

HistopathologyEdit

 
Microscopy image (magn. ca 100x, H&E stain) from autopsy specimen of myocardial infarct (7 days post-infarction).
 
Thrombus material (in a cup, upper left corner) removed from a coronary artery during a percutaneous coronary intervention to abort a myocardial infarction. Five pieces of thrombus are shown (arrow heads).

Coronary artery bypass surgeryEdit

 
Coronary artery bypass surgery during mobilization (freeing) of the right coronary artery from its surrounding tissue, adipose tissue (yellow). The tube visible at the bottom is the aortic cannula (returns blood from the HLM). The tube above it (obscured by the surgeon on the right) is the venous cannula (receives blood from the body). The patient's heart is stopped and the aorta is cross-clamped. The patient's head (not seen) is at the bottom.

Life-threatening arrhythmiaEdit

 
A 12 lead electrocardiogram showing ventricular tachycardia.Lawen ya rinEdit

DalerayanEdit

Suglung PalwalEdit

Manakit kang karagdagang impormasiun tungkul king Ataki keng pusu kareng kapatad nang proyektu ning Wikipedia:
  Kabaldugan king diccionariu
  Aklat
  Quotations
  Kasulatan a dalerayan
  Larawan ampong media
  News stories
  Learning resources