Malaus ko pu keng embahada ning Wikipedia king Kapampangan! Nung atin kayung ipasiag o atin kayung ikutang tungkul kareng pangkabilugan a yatung a pisasabian ning Wikipedia king Kapampangan, agkatan da kayung magpasiag keni o king bulung a pamisabi-sabi ning bulung a iti.


Welcome to the embassy of Kapampangan Wikipedia! If you have any announcements or questions regarding international issues of the Kapampangan Wikipedia, you are invited to post them here or on the discussion page of this article.
Maligayang pagdating sa embahada ng Wikipedia sa Kapampangan! Kung mayroon kayong mga pahayag o mga tanong tungkol sa mga pandaigdig na isyu ng Wikipedia sa Kapampangan, inaanyayahan namin kayong magpahayag dito o sa pahinang usapan ng artikulong ito.

Willkommen auf der Botschaft der kapampangansprachigen Wikipedia. Fragen und Vorschläge zu internationalen oder kapampanganen Themen können hier oder auf der Diskussionsseite zur Botschaft gepostet werden.
Velkommen til ambassaden i Kapampangan Wikipedia! Hvis du har nogen meddelelser eller spørgsmål vedrørende internationale spørgsmål af Kapampangan Wikipedia, du er inviteret til at sende dem her eller på diskussionen side af denne artikel.

Bienvenue sur l'ambassade du Wikipédia dans la langue kapampangan! Si vous avez une annonce ou demande concernant les questions internationales ou le wikipédia en kapampangan, vous pouvez la formuler ici ou sur la page de discussion de cet article.

Bienvenido a la embajada de la Wikipedia capampangan. Si tienes cualquier pregunta o sugerencia sobre temas internacionales o la Wikipedia capampangan, estás invitado a colocarlas aquí o en la página de discusión de este artículo.

Benvingut d'a l'Ambaixada Viquipèdia en l'idioma kapampangan! Si tens anunci o petició relació qüestions internacionals o Viquipèdia en kapampangan, podeu fer aquí oa la pàgina discussió aquest article.

欢迎来到邦板牙语维基百科!如果您有任何关于本维基百科跨语言事物的问题或建议,我们邀请您将它们发布在此处或本文的讨论页。

Ing Wikipedia:Guestbook and Help for Non-Kapampangan Speakers magpalagwa yang posibilidad kareng aliwang talagamit king aliwang amanu bukud king Amanung Kapampangan.


For Non-Kapampangan speakers: Wikipedia:Guestbook and Help for Non-Kapampangan Speakers provides communication possibility with other users in other languages than Kapampangan.


Embassy Staff ・ Deng Embahador

mag-edit

Ini ing talaan da reng aktibong embahador king Kapampangan Wikipedia. Nung bisa kayung sumaup, pakilista mu la king lalam reng lagyu yu ampong amanung gagamitan mu.

This is a list of ambassadors who are active on Kapampangan Wikipedia. If you would like to offer some help, please feel free to add your name and the languages you speak to the list.

Who can help me? (English)

mag-edit

en:Wikipedia:Embassy

¿Quien puede ayudarme? (Español)

mag-edit

es:Wikipedia:Embajada

Sino ang maaaring tumulong sa akin? (Tagalog/Filipino)

mag-edit

tl:Wikipedia:Embahada