Vipassanā

Ing vipassanā (Sanskritu: विपश्यना, vipaśyanā) metung yang salítâng Páli. King Budismu, metung ini karing aduâng kualidad na ning pámísip a búnga ning pámangúnam;[1] samatha ya ing aliwâ.

Láwen mû rinEdit

Ding daleráyanEdit

  1. De Graff, G. (2018). One tool among many. Noble strategy. Monasteriung Púlung Mettā.

Ding suglung palualEdit


  Ing artíkulung ini metung yang súlî. Makasáup ka king Wikipedia kapamílatan ning pámandagdag kaniti.