I Urbano Macapagal metung yang Kapampangan watas.

Talambie mag-edit

Ding Kayang Kinudta mag-edit

  Iti metung yang suli tungkul keng Kapampangan watas at malyari meng pasantingan, dagdagan, itulid o samasnan.