Naruhito

Y Naruhito (minait Pebreru 23 1960, Tokyo) pang126ng emperador ning Hapon.

Naruhito