King multimedia, ing Motion JPEG (M-JPEG) metung yang karaniwa o informal a lagiu para kareng format a multimedia nung nu saparadu yang masisiksik (compressed) antimong larawan (image) a JPEG ing balang metung a video frame o interlaced field ning metung a digital video sequence. Pane yang magagamit kareng mangalating gamit a digital anti kareng digital camera.

Suglung palual mag-edit