Morris Abrams

I Morris Abrams, mibait inyang 1908 iya ing mitatag keng Arrow Fastener Co., Inc.
I Abrams iya ing mumunang generation ning kayang familiang mibait king United States.

DalerayanEdit