Kalibudtang Asia

.

Ing dating kaibudtang Asia at deng G8 a Keragulang Kalibudatang Asia
Politika at pamagbiaje mapa ning Kalibudtang Asia.

Ding Bangsa king Kalibudtang AsiaEdit

 
Mapa papakit ne ing keraklan ausan dang Kalibudtang Asia.