Deng profesional talasane na ning ingheniería mayayaus lang inghenieru.

Ining artikulung tungkul king engineering metung yang stub. Makasaup ka king Wikipedia kapamilata'ning pamandagdag kaniti.