Ibpa Mi

Sulat BaculudEdit

Ibpa mi, a atiu banua.
Misamban ya ing lagyu Mu.
Datang quecami
ing cayarian Mu.
Mipamintuan ing lub Mu,
queti sulip anti banua.

Ing cacanan mi qñg aldo-aldo
ibie Mu quecami qñg aldo ngeni.
Ampon ipatauad Mo quecami ring sala mi Queca,
anti ing pamamatauad mi caring micasala quecami.
E Mu que ipaisaul qñg tucsu,
nune icabus Mu cami caring sablang maroc. Amen.

Sulat WawaEdit

Ibpa mi, a atiyu banwa.
Misamban ya ing lagyu Mu.
Datang kekami
ing kayarian Mu.
Mipamintuan ing lub Mu,
keti sulip anti banwa.

Ing kakanan mi king aldo-aldo
ibye Mu kekami king aldo ngeni.
Ampon ipatawad Mu kekami ring sala mi keka,
anti ing pamamatawad mi kareng mikasala kekami.
E Mu ke ipaisaul king tuksu,
nune ikabus Mu kami kareng sablang marok. Amen.

Doksolohiya (Baryanting Espanyol)Edit

Uling queca ing cayarian, ing cayupayan at ing ligaya
Ngeni't mangga man capilan.

Doksolohiya (Baryanting Filipino)Edit

Uling keka ing kayarian, anting kalupaan at kaluwalhatian
Ngeni anting kapilan pa man.