Ing endocrine system ya ing control system da reng en:endocrine gland (kulinyawan a alang tubo o ductless glands) a magpalwal tubud a kemikal (chemical messenger) a mayayaus hormone, a pupulayi kilub ning katawan kapamilatan da reng uyat at tatalab kareng mangarayung organu. E la kayabe kaniti deng exocrine gland, antimo reng kulinyawan ning lura (salivary gland), kulinyawan ning pawas (sweat gland), ampo reng kulinyawan king daralanan ning pamangan.

Deng pekamaulagang endocrine gland. (Lalaki king kayli, babai king wanan.) 1. Pineal gland 2. Pituitary gland 3. Thyroid gland 4. Thymus 5. Adrenal gland 6. Kundilat (Pancreas) 7. Ovary 8. Bayag (Testis)

Kareng mapilan a hormone a maki steroid structure, atin lang papil king signal transduction deng receptor proteins king nucleus. Deti metung lang klasing ligand activated proteins a magsilbing panyalangi at pamatda (on-off switches) para king transcription kilub ning cell nucleus neng makapekat la kareng partikular a sequence o pamituki-tuki ning DNA. Deng panyalanging deti ing manibala king pamanalkus (development) at pamiyaliwa-liwa ning balat, butul ampo reng behavioral center king utak, ampo ing taglus-taglus a pamagkontrol kareng reproductive tissue.

Laganap la reng sakit ning endocrine system, antimo ing diabetes mellitus ampong sakit a thyroid. Awsan dang endocrinologia ing larangan ning medisina a tungkul kareng sakit da reng endocrine glands, at sanga ne iti ning mas maleparan a larangan ning internal medicine.

Listaan da reng endocrine glands ampo reng hormone a lulwal kareti Edit

Kareng adwang kasarian: Edit

(manibat king buntuk pababa)Karen mung lálaki Edit

Karen mung bábai Edit

Lon la murin deti Edit

Template:Endocrine system