Open main menu

Crissotan - Meyakwa ya ing muri king lagyung ginamit nang Crosostomorok Soto, "Crissot" king kayang pamanyulat king Literatura. Pauli ning kayang katenakan at katapatan menampang marakal a gawa king Malagung Panyulat Kapampangan, peparangalan neng Don Amando M. Yuzon. Pelagyu ne kaya ing marangle ning pamilaban kaisipan pamamoesiang Kapampangan, inaus neng "Crissotan" ing maulagang dane ning literaturang mesambitla.