Ing articulung iti tungkul ya keng medical conditions. Para keng aliwang gamit, lawen ye ing Chronic (disambiguation).

Keng medicina, ing chronic disease metung yang pangmaluatan a sakit o balikbalik a sakit. Ing katayang chronic paplato na ing kaba ning sakit, o ingkayang bilis o kaya ing kayang pamanalkus. Ing chronic o pangmaluatan aliwa ya keng balikbalik, nung nu ing tauli atin yang lakto at neng misan pilatan na atin yang balu mu mo meula ya. Ing pangmaluatan magagamit ya patse iti maiggit neng atlung bulan at ing sakit ala yang patna.

Paintunan me ing chronic king
Wiktionary, ing timawang diccionariu.

Oreni keng lalam deng sakit a atin chronic.

Dakal kareng pangmaluatan a sakit mangailangan lang pamanibala keng sakit para keng pangmaluatan a pamanulu.

Lawen ya rin mag-edit