Bandera

Ing bandera metung yang tela, keraklan misusulapo ya keng metung a asias o pole keng amanung English keraklan magagamit ya para ipabalu ing nung ninu ila o kaya mamye tanda.

The Dannebrog, national flag of Denmark, is the oldest state flag still in use.

Ding mumunang bandera magagamit la keng militar balang miugneugne o kaya kareng karelang pamisabi keng parang ning labanan at ngeni deng bandera minaliwa no gamit at magagamit la bilang tanda at pamibalu, lalung lalu na kareng kabilyan a masakit ing pamisabi antimo kareng lauta at king danuman. Ding Pangbangsang bandera metung lang masikan a pangbangsang symbulu ning malaparan a kabaldugan at keraklan makaugne kareng aniban a pangmilitar. Ding bandera magagamit la keng pamisabi, advertising, at pangdecorasyun. Ing pamanigaral kareng bandera ing aus da vexillology, ibat keng Latin vexillum ing kabaldugan na bandera.

Banderang PangbangsaEdit

Pun bulung: National flag
 
Dakal a bandera makalantad la king Parliamentary Triangle, Canberra

Ing metung a bantug a gamit ning bandera iyapin ing iti ing symbolu ning bangsa.

Banderang panguerraEdit

Pun bulung: War flag
 
Makatikdo para keng UK's Royal Air Force, ing RAF Ensign makaladlad ya ing bantug a RAF roundel


Bandera king dagatEdit

Pun bulung: Maritime flags
 
The international maritime signal flag Delta (letter D)


Aske at designEdit


King pasiknanganEdit

 
Ding bandera sususlapo keng pampang.


Pamangaweng banderaEdit

 
Open swimming area
 
Closed swimming area


Rilis BanderaEdit

Railways use a number of colored flags. When used as wayside signals they usually use the following meanings (exact meanings are set by the individual railroad company):


In PoliticaEdit

Template:Sectstub

 
The Rainbow flag of the LGBT social movement.


AsiasbanderaEdit

 
Ing pekamatas a tukuranbandera [160 m (525 feet)], king Gijeong-ri, malapit Panmunjeom, North Korea


Lawen ya rinEdit

Lists and galleries of flags
Notable flag-related topics
Miscellaneous

DalerayanEdit


Suglung PalwalEdit

Template:Lists of flags