Ing bandera metung yang tela, keraklan misusulapo ya keng metung a asias o pole keng amanung English keraklan magagamit ya para ipabalu ing nung ninu ila o kaya mamye tanda.

The Dannebrog, national flag of Denmark, is the oldest state flag still in use.

Ding mumunang bandera magagamit la keng militar balang miugneugne o kaya kareng karelang pamisabi keng parang ning labanan at ngeni deng bandera minaliwa no gamit at magagamit la bilang tanda at pamibalu, lalung lalu na kareng kabilyan a masakit ing pamisabi antimo kareng lauta at king danuman. Ding Pangbangsang bandera metung lang masikan a pangbangsang symbulu ning malaparan a kabaldugan at keraklan makaugne kareng aniban a pangmilitar. Ding bandera magagamit la keng pamisabi, advertising, at pangdecorasyun. Ing pamanigaral kareng bandera ing aus da vexillology, ibat keng Latin vexillum ing kabaldugan na bandera.

Banderang PangbangsaAlilan/I-edit

Pun bulung: National flag
 
Dakal a bandera makalantad la king Parliamentary Triangle, Canberra

Ing metung a bantug a gamit ning bandera iyapin ing iti ing symbolu ning bangsa.

Banderang panguerraAlilan/I-edit

Pun bulung: War flag
 
Makatikdo para keng UK's Royal Air Force, ing RAF Ensign makaladlad ya ing bantug a RAF roundel


Bandera king dagatAlilan/I-edit

Pun bulung: Maritime flags
 
The international maritime signal flag Delta (letter D)


Aske at designAlilan/I-edit


King pasiknanganAlilan/I-edit

 
Ding bandera sususlapo keng pampang.


Pamangaweng banderaAlilan/I-edit

 
Open swimming area
 
Closed swimming area


Rilis BanderaAlilan/I-edit

Railways use a number of colored flags. When used as wayside signals they usually use the following meanings (exact meanings are set by the individual railroad company):


In PoliticaAlilan/I-edit

Template:Sectstub

 
The Rainbow flag of the LGBT social movement.


AsiasbanderaAlilan/I-edit

 
Ing pekamatas a tukuranbandera [160 m (525 feet)], king Gijeong-ri, malapit Panmunjeom, North Korea


Lawen ya rinAlilan/I-edit

Lists and galleries of flags
Notable flag-related topics
Miscellaneous

DalerayanAlilan/I-edit


Suglung PalwalAlilan/I-edit

Template:Lists of flags