Abraham Lincoln

16th President of the United States of America
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln


In office
Marsu 4, 1861 – Abril 15, 1865
Vice President(s)   Hannibal Hamlin (1861 to 1865); Andrew Johnson (March - April 1865)
Minuna kaya James Buchanan
Menalili kaya Andrew Johnson

Kebaitan Pebreru 12, 1809
Hardin County, Kentucky
Kematyan Abril 15, 1865, idad 56
Washington, D.C.
Partidu Politika Whig, Republican
Asawa Mary Todd Lincoln
Kapanwalan/Kasalpantyanan No affiliation
Pirma
mag-edit
Manakit kang karagdagang impormasiun tungkul king Abraham Lincoln kareng kapatad nang proyektu ning Wikipedia:
  Kabaldugan king diccionariu
  Aklat
  Quotations
  Kasulatan a dalerayan
  Larawan ampong media
  News stories
  Learning resources

Project Gutenberg eTexts

mag-edit
Template:USRepSuccessionBox
Minuna kaya
{{{before}}}
{{{title}}}
1860 (minyambut), 1864 (minyambut)
Menalili kaya
{{{after}}}
Minuna kaya
{{{before}}}
{{{title}}}
Marsu 4, 1861Abril 15, 1865
Menalili kaya
{{{after}}}